Nederland

Informatie Musicosophia-Nederland

Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats in Nederland.
Op verzoek kan een docent uit Sankt Peter komen om een seminar te leiden. Het mininum aantal deelnemers is 20.

.

Verslag 2e weekend cyclus:

“Ik luister dus ik ben”

29- 31 oktober 2010 – Steyl / Venlo

W.A. Mozart: school van blijmoedigheid

.

Net als bij het Bach-weekend 2010 waar het toenmalige thema “Gelassenheit” (in het Nederlands niet gelatenheid, maar actieve kalmte) taalkundig geduid werd, begonnen we met de uitleg van de meervoudige betekenis van het Duitse “Heiterkeit”. Nu was het thema immers “Schule der Heiterkeit”. Het geschenk van de alomvattende “Mozartschen Heiterkeit” omvat, weten we nu vanuit het woordenboek én vanuit de muzikale ervaring, zowel klaarheid, blijheid als harmonie en blijmoedigheid.

Zoals altijd weet docent Hubert Pausinger onze innerlijke toverfluit te beroeren door te beginnen met een stuk waarin het thema in al zijn eenvoud wordt uiteengezet: het menuet uit symfonie nr. 6 in f-majeur KV 43, tot verrassing van de deelnemers een werk van de 11-jarige Mozart. Een perfecte afwisseling van een gespiegeld motief, dialoog en synthese. Vervolgens betraden we de wereld van de z.g. gebruiksmuziek die Mozart, net als zijn vakgenoten, als zeer praktisch musicus o.a. in de vorm van z.g. divertimenti en serenades in opdracht schreef. Lichte ontspanningsmuziek voor in de openlucht en de balzaal. Docent Lucian Closca leidde ons door het “spielerische” deel 6 uit het divertimento nr. 17, KV 334, als het ware een opwarming voor het tweede andante uit de Haffner – serenade in d-majeur KV 250, dat we met Hubert zeer intensief behandeld hebben. Hier merken we hoe Mozarts serenade-vorm de betekenis van entertainment voor de adel verlegt naar een betekenis voor de concertzaal met de daarbij behorende diepgang. Er ontvouwt zich voor de luisteraar een verhaal met verschillende terugkerende sferische scènes, die door Hubert met een sprookjesachtig vertelling geduid werden. De interpretatie van dirigent Günter Wand met het orkest van de Beierse omroep accentueert op een zeer intelligente wijze de kleine muzikale middelen die Mozart aanwendt om grote gevoelens voor ons als luisteraar in te leiden. Dirigent Harnoncourt kenschetste niet voor niets tijdens zijn beroemde Salzburger Festrede bij de 250ste geboortedag van Mozart diens muziek als de weg van de mens naar een doel.

Ook op weg naar Mozarts blijmoedigheid hielpen ons de vertoning van gedeelten uit een zeer “heitere” opvoering van de opera Cosi Fan Tutte, of de vele luistervoorbeelden van ernst met een knipoog van de speelse, de zinnelijke en boertige Mozart . Bijzonder is de bijna niet meer menselijke (alleen in het Duits goed te verwoorden) “Ernst-Heiterkeit” in het Et Incarnatus Est uit De Mis In C Mineur KV.427, gezongen door Maria Stader. We zijn dan 5 minuten lang goede mensen, a.h.w. een lichtstraal tussen twee eeuwigheden. De drievoudige stilte van de Musicosophia-methode (vóór, tijdens en na het luisteren) wordt dan een stilte t.o.v. de ander, t.o.v. jezelf (niet denken over wat wil ik wel of niet) en t.o.v. het eeuwige in het vergankelijke. “Bij deze muziek zou ik willen sterven” zo hoorde ik ooit iemand zeggen.

Luisterervaringen als deze maken ons in het licht van Mozarts lotsbestemming nederig om levenspaden van anderen te duiden. George Balan: “geen enkele uitleg is afdoende voor het geheimzinnige lot van Mozart, het weerspreekt alles wat we ons kunnen voorstellen. Mozart is de uitdrukking van het allergrootste geheim dat wij allen verborgen in ons dragen”. Dat iedereen dat in zich draagt, bewijzen de reacties van de deelnemers aan dit weekend. We kunnen er een bepaalde betekenissamenhang in zien op een smal koord tussen blijmoedigheid en mysterie.

Dankzij Musicosophia: ik kwam, luisterde en overwon ( mijn zwaarmoedige bui); De “Heiterkeit” nam ik mee naar huis.

De manier en de handvatten die we aangereikt kregen om de (innerlijke) structuur van een muziekstuk te ontdekken vond ik erg boeiend! Het leren luisteren wordt daardoor een kunst op zich. Vanaf nu zal ik altijd anders naar muziek van Mozart luisteren. Veel dank.

Ich habe Mozart tiefer kennen gelernt: als einen Komponisten der Mitte, der bei aller Heiterkeit mir mitten ins Herz wandern kann. Die holländisch/deutsche Gruppe ist in meinem Erleben immer wieder schön, heiter auch außerhalb von Musikhören, wir haben viel Spaß.

Het was een heerlijk weekend met de muziek van Mozart onder leiding van twee geweldige leraren, Hubert en Lucian.

Een heerlijke belevenis met een “heitere”docent. Veel geleerd op een prettige manier.

Gefascineerd heb ik deze manier van luisteren leren kennen. De muzikale structuur en de architectuur daarvan, begeleid met notatie en beweging, was nieuw voor mij; interessant en verdiepend waren ook de uiteenzettingen van Hubert over “Heiterkeit” en schoonheid! Vielen Dank Hubert und Lucian.

Das Seminar war große Klasse! Ich bin sehr berührt von dem Dargebotenen! Die Referenten haben Mozart großartig mit der Heiterkeit in der Musik vorgestellt. Freue mich auf das nächste Mal.

Hoogtepunt van het weekend voor mij was de “Heiterkeit”- de bovenaardse blijmoedigheid- die Maria Stader liet horen in het “Et incarnatus est” uit de mis KV 427. Terwijl zij dat zong zag ik de prachtige kloostertuin van Steyl voor me en hield het niet droog, nu ik dit schrijf weer niet. Ik kon even iets invoelen van onvoorstelbare schoonheid en voelde oneindige dankbaarheid.

Léon Werry

.
.
.

Terugblik 1ste weekend cyclus:
.
“Ik luister dus ik ben”

30 april – 02 mei 2010 – Steyl / Venlo

J.S. Bach – school van beheerstheid

.

We begonnen het weekend met enige opmerkingen over het verschil tussen de twee “falsche Freunde”, n.l. het Duitse woord Gelassenheit en het Nederlandse gelatenheid. Betekent Gelassenheit beheerste kalmte vanuit innerlijke zekerheid en rust, dan heeft ons Nederlandse woord gelatenheid meer een negatieve gevoelswaarde in de zin van berusting en lijdzaamheid. Belangrijk bleek deze uitleg voor het begrip van de verdere overpeinzingen over innerlijke rust aan de hand van Bachs muziek. Omdat deze innerlijke houding niet met een knopje aangezet kan worden gebruikten we als opmaat het Siciliano-deel uit de fluitsonate in Es groot (BWV 1031). Het voelde voor de veertien deelnemers, veelal onbekend met dit stuk, als een aanraking met een toverfluit die ons de kwaliteit van de stilte deed ervaren. Bij de introductie van het thema kwam naar voren hoe de kwaliteit van het luisteren iets zegt over hoe bewust we leven, of we kunnen luisteren naar de eigen innerlijke stem.

Lees verder…

.

Ontstaan en Ontwikkeling Musicosophia-Nederland

luistercursussen klassieke muziek – boeken / cd’s – muziekmeditatie – internationaal

Sinds 1986 ontplooit Musicosophia, internationale school voor de luisteraar, ook haar activiteiten in Nederland. Een organisatieteam, tevens Nederlandse vertegenwoordiging van de internationale school, organiseert regelmatig introductiedagen, weekendseminars en scholingscursussen in daarvoor geschikte kloosters of vormingsinstituten. De bijeenkomsten (met intern verblijf) worden gegeven door de docenten van de Musicosophia–school uit Sankt Peter in Duitsland. De docenten spreken goed verstaanbaar Duits en/of Engels. Muzikale voorkennis is niet noodzakelijk. Gereduceerde prijs voor studenten in overleg.

Musicosophia-Nederland bevordert de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers van de cursussen door het stimuleren van studiegroepen, het rondzenden van een digitale nieuwsbrief en het beheren van een boekendepot. Ook worden soms gezamenlijke reizen naar speciale seminars in Sankt Peter (Freiburg, Schwarzwald) georganiseerd.

De nieuwe luistermethode behoeft nog verdere verspreiding en bekendheid bij scholen en instituties in Nederland. Daartoe brengt het organisatieteam de luisteractiviteiten in de publiciteit door het verspreiden van folders, flyers, persberichten, uitnodigingen naar de media en interviews op radio en redactionele artikelen voor bladen. Een vertaalteam is bezig met vertaling in het Nederlands van boeken en geschriften van George Balan, grondlegger van Musicosophia.

.

Nieuwsbrieven Musicosophia-Nederland

  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 8, oktober 2012: Bekijk
  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 7, april 2012: Bekijk
  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 6, oktober 2011: Bekijk
  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 5, maart 2011: Download
  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 4, september 2010: Download
  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 3, februari 2010: Download
  • Nieuwsbrief Musicosophia NL nr. 2, november 2009: Download