De grondlegger

George Balan, de grondlegger van Musicosophia, werd in 1929 in Turnu-Magurele in Roemenië geboren.

Nadat hij zijn studies aan de Universiteit in Boekarest had afgerond, kreeg hij een aanstelling als docent aan het conservatorium. Als gewoon hoogleraar voor muziekesthetiek onderwees hij daar tot het jaar 1977.

Vanaf 1949 was George Balan redacteur bij het gerenommeerde muziektijdschrift „Contemporanul“. In de 60-er jaren werd onder zijn leiding en bemiddeling een serie over de grote componisten en belangrijke muzikale thema’s op radio en tv uitgezonden. In zijn uitzendingen benadrukte hij altijd weer de betekenis van het bewuste luisteren, zonder welke het werk van de componisten en vertolkers niet werkelijk naar waarde geschat zou kunnen worden.

De intensieve studie aan de Universiteit Lomonosov in Moskou sloot hij af met zijn proefschrift „Over de filosofische inhoud van de muziek“. In 1970 maakte hij zijn studie over de orthodoxe theologie af met zijn dissertatie over: „De theologie van de liefde“.

Balans activiteiten in Roemenië en in het buitenland werden bepaald door het onvermoeibare zoeken en aftasten van de gebieden van de muziek en de filosofie.
De publikatie van zijn onderzoeksresultaten, die hij in Roemenië in talrijke boeken en geschriften beschreef, zette hij in Duitsland met onverminderde scheppingskracht voort. Vele boeken van hem werden ondertussen in zes talen vertaald. Naast zijn literaire werkzaamheden bereikte hij een groot publiek door zijn talrijke openbare voordrachten in de grote concertzalen van Roemenië. Zijn vrije manier van denken en moedige uitlatingen maakten hem spoedig voor het toenmalige Ceausescu-bewind verdacht.

In 1977 verliet George Balan vanwege politieke redenen zijn Roemeense vaderland en vestigde zich in Duitsland (Beieren). In 1979 verkreeg hij aan de Universiteit München een leeropdracht over het thema „De filosofie van de muziek“. In hetzelfde jaar ontwikkelde hij de Musicosophia-methode en stichtte hij in Zuid-Beieren de eerste Musicosophia-school, die hij de naam „Brucknerianum“ (genoemd naar de componist Anton Bruckner) gaf. Na een verblijf van vier maanden in de USA in 1985 verplaatstte hij het instituut naar St. Peter im Schwarzwald – in de onmiddellijke nabijheid van Freiburg – en noemde het Internationale Musicosophia-school, school voor het bewust luisteren naar muziek. In hetzelfde jaar verkreeg George Balan de Duitse nationaliteit.

Tot vandaag werken George Balan en zijn medewerkers eraan om de muziek van de grote meesters met behulp van de Musicosophia-methode voor veel mensen toegankelijk te maken.