De methode

Methode 0v03
.
De Musicosophia-methode is een luistermethode die door de bekende Roemeense muziekwetenschapper George Balan speciaal voor de muzikale leek ontwikkeld werd. Het uitgangspunt, de muziek in haar totaliteit te benaderen, kan ook voor musici een nuttige verrijking zijn.

Ons „gereedschap“ is het gehoor. We gebruiken geen noten en nauwelijks muziektheoretische begrippen. We scholen wel het geconcentreerd luisteren, het innerlijk beleven en het herkennen van muzikale motieven en thema’s. We speuren naar verschillende atmosferen, herkennen de keerpunten in de muzikale ontwikkeling van een muziekstuk en oriënteren ons op de architectuur van een werk. Om de muziek beter te “begrijpen”, noteren we de melodieën met eenvoudige lijnen en volgen ze met de handen. We noemen dat meloritmie.

Overzicht van de stappen om de muziek te benaderen:

  • bewustwording van de eerste indrukken
  • meezingen om de verschillende atmosferen te onderscheiden
  • de structuur van een muziekstuk ontdekken
  • de samenhang in de muzikale architectuur waarnemen
  • de melodieën en structuren met behulp van gebaren tot uitdrukking brengen (= meloritmie)
  • de indrukken verinnerlijken (muziekmeditatie)

De cursussen zijn gebaseerd op geselecteerde meesterwerken vanaf de Gregoriaanse muziek via Bach, Mozart, Beethoven tot aan de moderne muziek.